19. august 2021

Speciale om matematisk kvantemekanik var årets bedste i 2020

Pris

Asbjørn Bækgaard Lauritsen, kandidat fra Københavns Universitet, modtager Edlund-DMF Specialeprisen for 2020. Han får prisen for specialet “A Mathematical Formulation of the Bardeen-Cooper-Schrieffer Theory of Superconductivity”, vejledt af Jan Philip Solovej.

Asbjørn Bækgaard Lauritsen

Dansk Matematisk Forening, der arrangerer specialeprisen, fejrer Asbjørn Bækgaard Lauritsen onsdag den 22. september 2021. Det sker sammen med prismodtageren fra 2019, Malte Bødkergaard Nielsen, hvis prisoverrækkelse blev udskudt pga. corona.

Til prisuddelingen var der i år indstillet fire matematikspecialer, indleveret til danske universiteter i 2020. Formanden for bedømmelsesudvalget, professor Vagn Lundsgaard Hansen, DTU, skriver:

”Der er tale om fire meget forskellige specialer, som alle er på et særdeles højt fagligt niveau. Det er en vanskelig opgave at skulle udpege en vinder af specialeprisen blandt disse fremragende specialer, som alle kunne fortjene prisen. Udvalgets medlemmer er imidlertid enige om at specialet fra Asbjørn Bækgaard Lauritsen udmærker sig specielt ved sin dybde og imponerende fremstilling af et særdeles vanskeligt område”.

Superledere og funktionalanalyse

Bedømmelsesudvalget indstillede specialet med følgende beskrivelse og motivering:

"Specialet dækker over flere forskellige emner tilhørende ”den matematiske kvantemekanik” og det indeholder en detaljeret analyse af den effektive Bardeen-Cooper-Schrieffer model for superledere.  Forfatteren demonstrerer omfattende kendskab til et bredt spektrum af dybe resultater indenfor funktionalanalyse, som er nødvendige for at formulere og bevise specialets mange hovedsætninger.

For eksempel, handler én af disse sætninger (Thm. 3.1) om minimering af ikke-lineære funktionaler, hvor man udleder den såkaldte ”gabligning”, mens der i kapitlerne 4 og 5 anvendes spektrale metoder à la Birman-Schwinger for at undersøge hvordan gab-parameteren er afhængig af koblingskonstanten.

Det skal bemærkes, at den største del af teorien er taget fra andre kilder. Teksten indeholder dog flere originale tekniske lemmaer som viser, at forfatteren har en dybtgående forståelse af emnet. Kapitel 7 indeholder et antal nye resultater, som handler om at udvide klassen af de tilladte potentialer."  

Asbjørns speciale kan læses her.

Ph.d.-studerende i Østrig

Efter sin kandidatgrad fra Københavns Universitet har Asbjørn siden september 2020 været ph.d.-studerende ved Institute of Science and Technology Austria, nord for Wien. Hans forskning bygger videre på arbejdet med specialet:

”Mit ph.d.-projekt er inden for emnet matematisk fysik, hvor fysiske systemer analyseres ved brug af matematiske metoder. Specifikt undersøger jeg i mit ph.d.-projekt kvantemekaniske mange-legeme systemer. Sådanne systemer er ofte meget komplicerede. Derfor studerer vi i stedet approximative teorier, f.eks. BCS-teorien, som mit speciale handlede om, eller en grænse af systemet, hvor en velvalgt parameter er lille, f.eks. tætheden af partikler. Heri er der en masse spændende matematiske problemer, fortæller Asbjørn.

Foredrag, prisovervækkelse og reception

Arrangementet vil blive afholdt i auditorium 1 på HC Ørsted Instituttet onsdag den 22. september 2021 kl. 17:00 – 19:30. Her vil der blive budt på hele to forelæsninger, da man ud over Asbjørn Bækgaard Lauritsen kan høre sidste års prismodtager, Malte Bødkergaard Nielsen.

Arrangementet afsluttes med en reception foran auditoriet fra kl. 19:00. Dansk Matematisk Forening byder på en forfriskning. Alle er velkomne.

Edlund-DMF specialeprisen er blevet uddelt hvert år siden 2008 og er i alle årene blevet sponsoreret af Edlund A/S. Edlund laver løsninger til administration af porteføljer inden for liv og pension.

Edlund-DMF specialeprisen 2019-20
Klik for stort foto. Fra venstre: Michael Pedersen, DTU, Formand for DMF; Khalid Rian, Edlund A/S; professor Vagn Lundsgaard Hansen, DTU, formand for bedømmelsesudvalget; Asbjørn Bækgaard Lauritsen (prismodtager 2020); professor Jan Philip Solovej (Asbjørns vejleder); professor Steffen Lauritzen (Maltes vejleder); Malte Bødkergaard Nielsen (prismodtager 2019) og Therese Graversen (Maltes anden vejler).

Emner