11. august 2014

Rekordkvotient på de matematiske uddannelser

Adgangskvotienter

”Jeg er måbende over udviklingen. Der er jo ingen forskel mellem Forsikringsmatematik og Matematik-Økonomi, der berettiger til så forskellige adgangskvotienter.” Sådan kommenterer Ernst Hansen, studieleder på Institut for Matematiske Fag, årets adgangskvotienter.

Forsikringsmatematik er med sin adgangskvotient 10.8 gået fra en tiendeplads til en delt sjetteplads på top-ti-listen over KU-uddannelser med de højeste adgangskvotienter. På Matematik-Økonomi er adgangskvotienten nu 9.0, mens den på Matematik er 6.4.

”Men de høje adgangskvotienter er da synlige på de studerendes performance. Resultaterne fra de førsteårsstuderende på Forsikringsmatematik og Matematik-Økonomi var sidste år klart bedre end vi har set det før”, siger Ernst Hansen og tilføjer:

”Adgangskvotienten er faktisk steget på alle tre matematiske uddannelser. For Matematik er kvotienten steget med 1.2 - og det er den højeste stigning på KU. Så jeg går ud fra, at vi også her vil kunne se en forbedring af niveauet,” siger Ernst Hansen.

Forsikringsmatematik optog 50 studerende, der alle havde uddannelsen som førsteprioritet. Matematik-Økonomi optog 60, hvoraf de 56 havde uddannelsen som første- eller andenprioritet. Matematik optog 164, hvoraf 116 havde det som førsteprioritet, 40 som anden- eller tredjeprioritet.

På Matematik starter i øvrigt også 19 sidefagsstuderende. Syv af dem kommer pudsigt nok fra Musikvidenskab. Måske fik de inspirationen i gymnasiet, hvor mange har prøvet et matematik-musik-tværfagligt studieretningsprojekt.

Studieleder Ernst Hansen under Åbent Hus

Studieleder Ernst Hansen under Åbent Hus, hvor gymnasieelever kunne få information om de matematiske uddannelser.