29. juli 2014

Lars Lau Raket ansat som postdoc

Postdoc

Lars Lau Raket er blevet ansat i en stilling som postdoc under forskningsgruppen for statistik og sandsynlighedsregning.

Lars Lau Raket Lars har en kandidatgrad i statistik fra Københavns Universitet i 2010 og modtog i 2014 ph.d. graden fra Datalogisk Institut på en afhandling om statistisk analyse af funktionelle objekter.

Farve- of formvariation af tre preussiske karper.

Farve- of formvariation af tre preussiske karper.

Hans primære forskningsinteresse er at udvikle statistiske metoder til at sammenligne kurve-, form- og billeddata under indflydelse af stokastisk form variation i både domæne og observerede værdier. Disse typer af variation findes på alle niveauer i biologisk data: Fra form variation mellem raske celler og kræftceller, til form- og farvevariation af hele organismer (se billede).

Lektor Bo Markussen vil fungere som Lars' postdoc mentor.

Lars har indtaget  kontor 04.3.25.