29. august 2014

Salvador Pineda lektor i operationsanalyse

Lektor

Dekanen har truffet beslutning om ansættelse af Salvador Pineda Morente som lektor i operationsanalyse ved Institut for Matematiske Fag.

Salvador PinadaSalvador Pineda fik sin ph.d. fra universitetet i Castilla-La Mancha (Spanien) i 2011. I 2011 blev han ansat som postdoc på Danmarks Tekniske Universitet. Siden 2013 har han været adjunkt ved forskningsgruppen Forsikring og Økonomi ved Institut for Matematiske Fag, KU.

Hans forskningsinteresser ligger inden for områderne operationsanalyse, økonomi og energisystemer. De omfatter matematisk programmering og teknikker til optimering under usikkerhed, hierarkisk optimering, ligevægts og komplementaritets problemer, finansielle instrumenter og risikostyring, investeringsmodeller, markedsdesign, integration af vedvarende energikilder og energisystem-modellering.

Salvadors kontor er 04.3.24