20. marts 2013

Simon E. Nielsen - ph.d.-studerende

S E NielsenSimon Ellersgaard Nielsen er fra 1. januar 2013 ph.d.-studerende på Institut for Matematiske Fag. Han indgår i sektionen for Insurance and Economics og er knyttet til HIPERFIT-projektet.

Hans forskning vedrører optimering af de væsentlige finansielle beslutninger, som folk laver i løbet af livet. Det gælder for eksempel forsikringstegning (som er notorisk svært at hedge via eksisterende finansielle aktiver) og ejendomshandel (som præges af relativ illikviditet).

Mere konkret er han interesseret i at etablere en samlet forståelse af de konventionelle tilgange til disse spørgsmål, dette værende: stokastisk kontrol og operationsanalytiske metoder.

Før Simon kom til Københavns Universitet, har han været seks år i England, hvor han har opnået følgende titler (i kronologisk rækkefølge): Master of Physics and Philosophy, Master of Advanced Study [i anvendt matematik] og Master of Science [i risikostyring og finansiering]. Selvom dette kan synes en smule overdrevet på master-fronten, så forsikrer han os om, at han ikke har nogle umiddelbare intentioner om at gå efter mere end en eller to doktorgrader.

Simon sidder i kontor 3.03.