27. april 2012

Nina Munkholt - ph.d.-studerende

Nina Munkholt blev i april 2012 ansat som ph.d.-studerende, tilknyttet forskningsgruppen Statistik og Sandsynlighedsregning. Ninas ph.d.-vejleder er Michael Sørensen. Nina sidder i lokale 04.3.04.