2. august 2013

Maj-Britt Nordfang, ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende

Maj-Britt Nordfang har siden juni 2013 været ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag. Hun er en del af forskningsgruppen Forsikring og Økonomi og er tilknyttet HIPERFIT-projektet.

Maj-Britt Nordfang

Hendes forskning tager udgangspunkt i formaliserede problemstillinger vedrørende individuelle husstandes finansielle beslutninger (eksempelvis optimering af investeringer/forbrug), med en særlig interesse i de underliggende antagelser om beslutningstagerens præferencer og rationalitet og disse antagelsers relation til tids-(in)konsistens.

Med en baggrund i stokastisk kontrolteori søger hun at bygge bro mod operationsanalyse, og herigennem udvide klassen af undersøgte problemer for i sidste ende at opnå øget fokus på praktisk anvendelse.

Maj-Britt færdiggjorde sin masters i foråret 2012 og vender tilbage til universitetet efter en stilling som en aktuar i Danica Pension.

Maj-Britt sidder i kontor 04.3.20