4. juni 2013

Ninna Reitzel Jensen - ph.d.-studerende

Ny ph.d.-studerende

Ninna Reitzel Jensen er fra 1. april 2013 ansat som ph.d.-studerende på Institut for Matematiske Fag. Hun indgår i forskningsgruppen for Matematiske og Statistiske metoder i Forsikring og Økonomi, og hun er knyttet til ACTULUS-projektet.

Ninna Reitzel Jensen ACTULUS er et samarbejde mellem Institut for Matematiske Fag, IT-Universitetet og it-virksomheden Edlund A/S, og projektet er støttet af Højteknologifonden.

Ninna arbejder med tids-inkonsistente (nytte)optimeringsproblemer, som udspringer fra optimalt valg af forbrug, investering og forsikring i kontinuert tid. Hun undersøger interessante paralleller til kontinuert-tids rekursiv nytte, og hun håber, at hendes arbejde på sigt kan munde ud i konkrete anbefalinger til forsikringstagere.

Ninnas hovedvejleder er Mogens Steffensen, som også vejledte hendes speciale. Hun har både sin bachelor- og kandidatgrad her fra instituttet, og hun tog i sit speciale "On the Theory of Life Insurance Descisions under Recursive Utility" forskud på de tidsinkonsistente optimeringsproblemer i en simpel overlevelsesmodel.

Ninna sidder i kontor 04.3.20.