25. juli 2022

Mindeord om Jens Peter Reus Christensen

Nekrolog

Professor emeritus Christian Berg skriver her om sin mangeårige kollega, Jens Peter Reus Christensen (18.4.1944 - 1.7.2022).

Jens Peter Reus Christensen

Jens Peter voksede op i Sønderjylland i en husmandsfamilie og blev student fra Ribe Katedralskole i 1963. Samme år begyndte han studiet til cand. scient. i matematik ved Københavns Universitet, og han markerede sig hurtigt som en skarpsindig og vidende studerende, der altid kunne svare, når underviseren stillede spørgsmål i auditoriet, ja ofte forudså han det næste spørgsmål og svarede på det samtidig.

Han skrev speciale hos Børge Jessen om hovedsætningerne for næsten periodiske funktioner og blev kandidat sommeren 1967 efter kun 4 års studier. I september 1968 indsendte han et arbejde til Math. Scand., hvor han forbedrede resultater af Loomis om mål, der minder om Haar-mål. Den 2. Juni 1971 erhvervede tre kandidater den første og nyindførte licentiatgrad i matematik, nemlig Christian Berg, Jens Peter og Søren Jøndrup, og alle tre blev lektorer ved Instituttet i årene derefter.

I 1974 publicerede Jens Peter en forskningsmonografi, ”Topology and Borel Structure” i North-Holland Mathematics Studies, Vol. 10, og i 1975 blev han dr. phil. på dette arbejde. Bogen indeholder en række skarpsindige resultater, som gjorde ham kendt i udlandet, bl.a. i forskningsgruppen omkring Gustave Choquet i Paris.

Gennem en 10-årig periode i 70'erne deltog Jens Peter i et samarbejde, ”Topologi, Mål og Borelstruktur”, med Jørgen Hoffmann-Jørgensen fra Aarhus Universitet og Flemming Topsøe. Arbejdet søgte at binde matematikkens grundlag, generel topologi og det moderne grundlag for sandsynlighedsteori sammen, men førte mest til drypvise publikationer og ikke til en omfattende forskningsmonografi som det oprindeligt var tanken.

Jens Peter opnåede resultater inden for især mål- og integralteori, funktionalanalyse, abstrakt harmonisk analyse og generel topologi. Hans publikationsliste omfatter omkring 60 arbejder, mange i samarbejde med andre. Blandt de 16 medforfattere er Christian Berg, Paul Ressel (Tyskland) og Pal Fischer (Canada) dem, der har flest fælles arbejder med Jens Peter.

Universitetsåret 1975-76 var Paul Ressel gæst ved Instituttet og det førte til samarbejde med Jens Peter og undertegnede, der resulterede i den fælles forskningsmonografi ”Harmonic analysis on semigroups. Theory of positive definite and related functions”, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 100, Springer Verlag, 1984. Mit samarbejde med Jens Peter i årene 1974-1988 har haft uvurderlig betydning for min matematiske udvikling.

Jens Peter var dybt religiøs og fik tidligt syv børn i hurtig rækkefølge med sin hustru Ingrid, der stadig lever. Med sin direkte og upolerede fremtræden mødte han tit modstand, og f.eks. blev han under en konferencerejse til DDR tilbageholdt, fordi han nægtede at aflevere sin bibel til myndighederne. Han blev heldigvis hurtigt løsladt ved indgriben fra kongresarrangørerne. Jens Peter var en passioneret skakspiller og man så ham ofte spille skak i H.C. Ørsted Institutets kantine. Han havde stor viden om Israel.

Jens Peter var en matematisk problemløser, der ikke kærede sig synderligt om at præsentere løsningen i poleret form - det overlod han til sine samarbejdspartnere. I undervisningen havde han svært ved at tage udgangspunkt i elevernes niveau og undervisningen lykkedes bedst for små hold og for videregående studerende.

I årene 1988-91 havde han orlov fra Matematisk Institut og arbejdede i forskningsafdelingen hos KTAS, men vendte tilbage til Universitetet. Jens Peter var gennem årene plaget af voldsomme migræneanfald, og det førte til at han blev førtidspensioneret i 1994. Han fortsatte sin forskning og hans sidste publikation er fra 2002. Sit sidste år tilbragte han på et plejehjem med svær demens.

Christian Berg, 12.7.2022.