4. november 2014

Frederik Riis Mikkelsen, ph.d.-studerende

Frederik Riis Mikkelsen Frederik Riis Mikkelsen startede som PhD-studerende ved Institut for Matematiske Fag den 1. november 2014. Han er tilknyttet forskningsgruppen Statistik og Sandsynlighedsregning og har Niels Richard Hansen som vejleder.

Hans ph.d.-projekt vil behandle parameterestimation i multivariable ODE-systemer, med hovedfokus på store systemer med en ukendt underliggende modelstruktur. Dette estimationsproblem er relevant i mange sammenhænge, fx i genregulering og andre tilsvarende kemiske processer. Han vil også undersøge nogle af de analytiske/geometriske egenskaber som de tilhørende metriske projektioner har.

Frederik har både sin bachelor- og kandidatgrad fra dette institut. Hans speciale omhandlede parameterestimation i partielt observerede diffusionsprocesser ved hjælp af quasi-stationære punkter. Hans andre matematiske og statistiske interesser er tidsrækkeanalyse, state space modeller og funktionsanalyse.

Frederik har kontor i 04.3.28