5. september 2014

Meritxell Sáez, postdoc

Meritxell SáezInstitut for Matematiske Fag har ansat Meritxell Sáez som postdoc fra 1. september 2014. Hun vil være tilknyttet forskningsgruppen Statistik og Sandsynlighedsregning.

Meritxell vil arbejde med Elisenda Feliu og Carsten Wiuf. Hun vil forske i algebra anvendt på biologiske systemer.

Meritxell tog en ph.d. i algebraisk geometri sidste sommer fra Universitat de Barcelona i Catalonien, Spanien. Hendes afhandling havde titlen “On low degree curves in C(2)". Hendes vejledere var professorerne MA Barja og JC Naranjo.

Meritxell har kontor i 04.3.06.