22. januar 2021

Laura Mančinska skal forske i troværdige kvanteteknologier

Bevilling

Laura Mančinska har fået en Villum Young Investigator-bevilling på 6 mio. kr. til at udvikle ny kvantematematik. Laura er lektor ved Institut for Matematiske Fags forskningscenter QMATH.

Laura Mančinska

Kvanteteknologi giver mulighed for forbedringer inden for aktuelle vigtige områder, såsom kommunikation, algoritmer og datasikkerhed. Men kvantesystemer er svære at observere direkte. Så for at skabe en fremtid med troværdige kvanteteknologier må vi forstå, hvordan vi kan verificere, at en kvanteenhed fungerer korrekt.

Laura Mančinskas projekt vil udvikle en generel matematisk teori, der beskriver, hvad der kan og ikke kan verificeres - og hvor effektivt. Bevillingen vil finansiere ansættelsen af to ph.d.-studerende og en postdoc.

Laura er oprindeligt fra Letland, hvor hun tog en bachelorgrad i datalogi. Hun gjorde sine kandidatstudier og sin ph.d. (i kvanteinformation) ved University of Waterloo, Canada.

Inden Laura flyttede til København, havde hun postdoktorstillinger ved Centre for Quantum Technologies, National University of Singapore og School of Mathematics, University of Bristol. 

I september 2017 blev hun ansat som lektor ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, tilknyttet forskningscenteret The Villum Centre for the Mathematics of Quantum Theory.

Villum Young Investigator-programmet

VILLUM FONDEN giver i år i alt 126 mio. til 19 særligt talentfulde yngre forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning. Spændvidden i deres forskningsområder er stor – fra dannelsen af universets første strukturer til bæredygtig produktion vha. mikroalger.

Talent, tiptop faglighed og ambition om en forskerkarriere er det stof, Villum Young Investigators er skabt af - ifølge VILLUM FONDEN. Villum Young Investigator-programmet giver store danske og udenlandske forskningstalenter mulighed for forfølge deres ideer og opbygge egne forskergrupper på danske universiteter. Forskerne får mulighed for at indgå i et særligt Villum Young Investigator-fællesskab med netværk og seminarer om fx forskningsledelse.

VILLUM FONDEN modtog 161 ansøgninger til programmet. De 19 forskere, der kom igennem nåleøjet, har været igennem en proces med faglig bedømmelse og interview med fondens videnskabelige komité samt endelig godkendelse i fondens bestyrelse.

Emner