4. marts 2022

Konference om bæredygtige investeringer

Grøn omstilling

Professor Mogens Steffensen fra Institut for Matematiske Fag er ordstyrer på en konference den 9. marts 2022 om bæredygtige investeringer, arrangeret af KU SCIENCE og Implement.

Konference om bæredygtige investeringer

Konferencen, hvor deltagerne er fra den finansielle sektor, afdækker dilemmaerne med bæredygtige investeringer med afsæt i videnskaben. Formålet er at undersøge, hvordan investeringerne omsættes i forretningsmodeller og projekter – og ultimativt, hvordan værdifastsættelsen påvirkes.

EU har sat en række mål for den grønne omstilling. Hvis den finansielle sektor skal nå disse mål, kræver det mere, end blot at omdirigerer investeringer til grønne formål. Den samlede investeringsmængde skal også stige.

I de kommende år forventes således massive kapitalflow til grønne investeringer. Derfor bliver det mere og mere relevant, at sektoren forstår og kan navigere i de uundgåelige dilemmaer, der kan opstå ved bæredygtige investeringer. Det er ikke muligt at optimere på alle parametre.

Fra KU kommer der oplægsholdere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Institut for Fødevarevidenskab, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Center for Macroecology, Evolution and Climate samt Sustainability Science Centre.

Se konferencens program.