15. november 2013

Kang Li, ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende

Kang Li er ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag fra 1. november 2013. Han er tilknyttet forskningsgruppen Statistik samt Sandsynlighedsregning og DSIN-projektet.

Kang LiDSIN (Dynamical Systems Interdisciplinary Network) arbejder med matematisk modellering og statistiske metoder i social-, sundheds- og naturvidenskab. Formålet er at udvikle matematiske modeller og statistiske metoder til at beskrive og forstå komplekse dynamiske systemer inden for de nævnte områder.

Kang Li arbejder på statistiske analyser og metodeudvikling for neurofysiologiske data inden for rammerne af ”Neural Theory of Visual Attention (NTVA)”. En teoretisk sideprojekt er en udvikling af modeller for statistik for punktprocesser med hukommelse af variabel længde, ved at indlejre dem i probabilistiske kontekst træer (probabilistic context trees).

Kang Lis hovedvejleder er Susanne Ditlevsen fra Institut for Matematike Fag og medvejleder er Søren Kyllingsbæk fra Institut for Psykologi. Kang Li afsluttede sin masteruddannelse i Bioinformatik med specialet "Bayesian Inference of Protein Structures and Dynamics" under vejledning af Thomas Hamelryck.

Kang Li sidder i kontor 04.3.28.