20. februar 2013

Jesper Michael Møller professor

Matematik

Jesper Michael Møller professor

Pr. 1. januar 2013 er Jesper Michael Møller blevet forfremmet til professor i topologi ved Institut for Matematiske Fag. Jesper Michael Møller har været ansat ved instituttet siden 1986.