21. juni 2013

Sidste skoledag i sprogskolen

DANSKUNDERVISNING

Det er sidste skoledag i den sprogskole, der siden 1. marts har undervist ikke-dansk-talende forskere fra matematik, nanoscience og kemi.

Første hold på Intro Dansk

De sidder i varmen, denne fredag i juni, og spiller banko. 15 unge mænd i et lille undervisningslokale på Institut for Matematiske Fag. Vinderne belønnes med en flødebolle. Men så skal man også kunne sige alle de rigtige tal – på dansk. Og det er udfordringen.

”De var rigtig dygtige til tallene, selvom det er lang tid siden vi har talt om dem”, siger en tilfreds Katja Årosin Laursen, der roser eleverne for deres engagement. Der har været stort fremmøde hver fredag i det lille lokale på fjerde sal. Eleverne har desuden haft online undervisning med øvelser hver onsdag.

De 15 elever er kun færdige med det første af fem moduler; undervisningen fortsætter sidst i august, men de følgende moduler bliver kortere og mere intensive. Deres lærer gav dem lektier for i sommerferien: Tal dansk.

”Det bliver nok ikke til så meget”, fortæller postdoc Giovanni Gandini , der deltager i kurset. ”Jeg omgås ikke så mange danskere. De fleste af mine kolleger og naboer her på instituttet er ikke-danske postdocs. Så det er svært at få lært dansk”, siger Giovanni, som dog er blevet bedre til at læse dansk – og i øvrigt roser læreren.

Katja Årosin Laursen kommer fra CIP, KU’s Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. CIP står for at tilrettelægge disse sprogkurser for internationale medarbejdere. Kurserne finansieres af Københavns Kommune som ”arbejdsrelaterede danskkurser”.

Katja Årosin Laursen fra CIS


”Det må siges at være en win-win-situation for alle parter; vi skal stort kun lægge lokaler til og finde deltagerne, og så får vores nye internationale ansatte serveret danskundervisning her på stedet”, fortæller Katja Thorseth, administrationschef på MATH. ”Vi bruger det til at fremme integrationen i det sociale miljø og selvfølgelig for på længere sigt, at nogen af dem vil kunne undervise på dansk.”

På MATH fokuseres der i år meget på de dansksproglige færdigheder. Ud over kurserne i ”Intro Dansk” tilbydes der små samtalehold for de ansatte, der allerede kan en god del dansk. På de små samtalehold fokuseres der blandt andet på at opbygge et ordforråd omkring matematik og MATH, således at det bliver muligt for de ansatte at tale om deres forskning og arbejdsplads på dansk.

Der vil blive arrangeret et nyt nybegynderkursus for ansatte til september. Henvendelser om kurset til kat@math.ku.dk

Danskundervising