17. januar 2014

2 mio. kr. til computerbaseret matematikundervisning

Fondsmidler

Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU) er blevet tildelt næsten 2 mio. kr. fra Industriens Fond. Dermed er centrets drift sikret de næste tre år. CMU’s arbejde foregår primært gennem projektforløb i gymnasiets matematikundervisning.

Maplebaseret undervisningMed etableringen af CMU ønsker Institut for Matematiske Fag at bidrage til at kvalitetssikre matematikundervisningen i de gymnasiale uddannelser. Den bærende ide er, at lærerne skal være drivkraften i udviklingen af undervisningsforløb med computerbaseret matematikundervisning, hvor målet er at fastholde nogle af fagets kerneområder, bidrage til at eleverne udvikler matematisk sans og intuition, samtidig med, at undervisningen gøres motiverende og fremtidsorienteret.

Dette kræver understøttelse i form af sparring, videndeling og faglig forankring. Centret har ansat et antal coaches til sparring og inspiration, og centrets placering på Københavns Universitet sikrer forbindelse til matematiktunge videregående uddannelser og forskning i forholdet mellem computere, matematik og læring.

Institut for Matematiske Fag har garanteret opstartsperioden, så man kunne hyre coaches mm., men til trods for stor og bred sympati for initiativet - i uddannelsessektoren, regionspolitisk og i matematik-toneangivende virksomheder - har det været vanskeligt at rejse midler. Undervisningsministeriet var de første til at støtte, men midlerne er små til den slags projekter. Senere har centret opnået støtte fra Maplesoft.

Med støtten fra Industriens Fond på 1.926.000 kr. sikres CMU’s drift indtil midten af 2016.

- Det er visionært, at Industriens Fond på denne måde betoner generelle kompetencemål for fremtidens værdiskabelse. Vi er i CMU stolte over at have medvirket til fondens fokus på matematik, siger centerleder Niels Grønbæk.

Læs mere på centrets hjemmeside.