24. oktober 2012

Portræt: Gerd Grubb

Professor Gerd GrubbDen 2. november 2012 var der mulighed for at opleve professor Gerd Grubb til hendes fratrædelsesforelæsning.

Efter at have været ansat på Københavns Universitet i 46 år fratræder professor, dr.phil. et h.c. Gerd Grubb sin stilling ved Institut for Matematiske Fag. Hun vil dog stadig være at finde på instituttet, hvor hun som emeritus fortsat vil berige kollegaer og studerende med sit arbejde omkring partielle differentialligninger og deres anvendelser i blandt andet matematisk fysik, hydrodynamik, geometrisk analyse og spektralteori.

Uden for matematikkens verden er partielle differentialligninger nok bedst kendt af fysikere, der for eksempel benytter disse til at beskrive fænomener som varmeudvikling, strømning af vand eller svingninger i en bygning. Gerd Grubb har især arbejdet med grundforskningen bag problemerne, altså de overordnede teoretiske synspunkter og sammenhænge.

Gerd Grubb forsvarede i 1975 sin doktordisputats med titlen Halvbegrænsethed og andre egenskaber ved normale randværdiproblemer for partielle differentialoperatorer og blev med disputatsen den første kvinde med en dansk doktorgrad i matematik. Så sent som i 1994 var hun den eneste kvindelige professor ved det Naturvidenskabelige Fakultet.

At Gerd Grubb er en arbejdsom kvinde, ser man hurtigt på hendes publikationsliste, der rummer hen imod 100 titler, hvilket er meget imponerende inden for dette teoretiske forskningsområde. Hun har udgivet lærebøger, samt to internationale forskningsmonografier. Desuden har hun gennem tiden taget del i de administrative hverv og blandt andet været studieleder for matematik-studienævnet og senere ph.d.-studienævnet, samt medvirket i internationale komiteer.

Af tidligere studerende beskrives Gerd Grubb som en omhyggelig, interesseret og opmærksom vejleder, hvilket har været mærkbart både på speciale- og ph.d.-niveau, hvor utallige studerende har oplevet, at Gerd Grubb har vist stor interesse for at netop de klarede sig godt. En sans for grundighed, der udstrækker sig til hele hendes matematiske virke: "Der er ingen detalje, der går ubemærket hen, og intet epsilon er for lille til at blive afpareret", siger Anders Gaarde smilende om Gerd Grubb, der var vejleder for både hans speciale- og ph.d.-afhandling.

Fratrædelsesforelæsningen har titlen "Encounters with Spectral Theory" og vil være en episk inspireret forelæsning over spektralteoriens indflydelse på Gerd Grubbs forskning og internationalisering. 

Efter forelæsningen vil der være en reception i frokoststuen på 4. sal i E-bygningen.