10. juni 2021

GAUSS-prisen til Mogens Bladt & Steffensen

Pris

Mogens Bladt og Mogens Steffensen fra KU og Søren Asmussen fra AU er blevet tildelt Gauss-prisen for deres artikel “Matrix representations of life insurance payments”.

Professorerne Mogens Bladt, Mogens Steffensen og Søren Asmussen
Professorerne Mogens Bladt, Mogens Steffensen og Søren Asmussen. (Sidste foto af Daniela Meyer)

Det tyske selskab for forsikrings- og finansmatematik (DGVFM) og den tyske aktuarforening (DAV) uddelte 8. juni 2021 de berømte GAUSS-priser for fremragende videnskabeligt arbejde inden for forsikrings- og finansmatematik. Prisjuryen, bestående af eksperter fra forskning og praksis, uddeler priserne for arbejde, der bygger bro mellem videnskabelig kvalitet og høj praktisk relevans.

Hovedprisen (begavet med 3.000 euro) tildeles den bedste publikation i det internationalt anerkendte videnskabsmagasin "European Actuarial Journal". Årets hovedpris blev tildelt Mogens Bladt og Mogens Steffensen fra KU, samt Søren Asmussen fra Aarhus Universitet, for deres artikel "Matrix representations of life insurance payments".

”Arbejdet introducerer en ny og meget generel tilgang til beregning af reserverne i en livsforsikringspolice. Ved hjælp af matrixmetoder lykkes forfatterne med at skabe en ramme, hvori der kan tages højde for adskillige situationer, der opstår i evaluering, reservering og styring af sundheds-, pension- og livsforsikringsprodukter. Metoden kan implementeres effektivt og tillader yderligere nye fortolkninger af reservekomponenterne”, sagde juryen. Se pressemeddelelsen.

DAV og DGVFM

Den tyske aktuarforening DAV (Deutsche Aktuarvereinigung e.V.) repræsenterer med sine mere end 5.300 medlemmer alle aktuarer i Tyskland. Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) er den videnskabelige partnerorganisation for DAV med ca. 5.200 individuelle og 70 institutionelle medlemmer.

For at støtte og motivere især forskere og unge aktuarer har DGVFM og DAV oprettet den årlige Gauss-pris i 1998. Den belønner forskningsartikler med stor praktisk relevans. Målet er at bygge bro mellem universitetsverdenen og forsikrings- og finanssektoren.


Mogens Bladt, professor i anvendt sandsynligheds- og forsikringsmatematik ved KU siden 2018. Dimitterede som statistiker fra Aarhus Universitet i 1991 og fik sin ph.d. fra Aalborg Universitet i 1993. Han flyttede derefter til Institut for Anvendt matematik ved Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM).

Mogens Steffensen, professor i livsforsikringsmatematik, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet. Leder af sektionen Forsikring og Økonomi.

Søren Asmussen, Professor emeritus ved Aarhus Universitet, Institut for Matematik.

Emner