12. maj 2014

Emil Steen Jørgensen, ph.d.-studerende

Emil Steen JørgensenEmil Steen Jørgensen blev ansat som ph.d.-studerende pr. 1. maj 2014 på Institut for Matematiske Fag. Han er tilknyttet forskningsgruppen Statistik og Sandsynlighedsregning og har Michael Sørensen som vejleder.

Emil forsker i statistiske estimeringsmetoder til stokastiske differentialligninger og Lévy processer med fokus på asymptotiske resultater.

Han er uddannet på DTU og har en kandidatgrad inden for matematisk modellering og computing. Emil var på et såkaldt Honors Program.

Emils kontor er 04.3.28.