16. september 2014

Math and Me - fratrædelsesforelæsning af Jørn Børling Olsson

Emeritus

Professor Jørn Børling Olsson fyldte 70 år den 10. juni 2014 og har valgt at gå på pension pr. 1. september 2014. Fredag den 26. september holder Jørn sin fratrædelsesforelæsning.

Professor emeritus Jørn Børling OlssonI sit foredrag vil han se tilbage på nogle af de matematiske emner, der har interesseret ham i hans forskning, og på nogle af de matematikere, som han har mødt i løbet af hans matematiske karriere.

Forelæsningen starter kl. 14:15 i auditorium 4. Umiddelbart derefter holder Jørns kollega Christian Berg sin fratrædelsesforelæsning – og fra 15:45 til 17:00 er alle inviteret til fælles reception i frokoststuen på 4. sal i matematikbygningen (bygning E).

Jørn blev i 1969 cand.scient. i matematik fra Aarhus Universitet og i 1973 lic.scient. ligeledes fra Aarhus Universitet. Det efterfølgende år blev han ph.d. fra University of Chicago.

Han havde i årene 1969-1975 midlertidige stillinger ved Aarhus Universitet. I samme periode havde han studierejser/studieophold ved førende universiteter bl.a. Harvard University, University of Chicago og University of Warwick.

I årene 1975-1986 var han tilknyttet Dortmund Universitet, hvor han i 1984 blev ”ausserplanmässiger Professor''. I 1986 vendte han tilbage til Danmark som lektor ved Københavns Universitets Matematiske Institut. I 2007 blev han professor sammesteds.

Jørns forskningsområde er algebra med hovedvægt på teorien for endelige grupper og repræsentationer af disse; en række arbejder indeholder stærke kombinatoriske og talteoretiske aspekter. Han er en internationalt højt anset forsker på disse områder. Det har gjort ham til en efterspurgt foredragsholder ved konferencer ved universiteter og forskningsinstitutter verden over. Han har været medlem af redaktionskomitéen for videnskabelige tidsskrifter.

På det lokale område har han haft mange vigtige hverv. Således har han været medlem af bestyrelsen for Matematisk Afdeling, formand for Dansk Matematisk Forenings Biblioteksudvalg, formand for den lokale bibliotekskomité, hvor han ydede en uvurderlig indsats for alle bibliotekets anliggender. Desuden har han været formand for matematik-økonomi studienævnet.

Han har undervist på alle niveauer; han var en meget inspirerende lærer og har således haft 4 ph.d. -studenter og ca. 40 specialestudenter.

Jørn har mange interesser både inden for og uden for matematikken. Han har været medforfatter til musikvidenskabelige artikler, f.eks. et arbejde med titlen ”Det matematiske grundlag for den udvidede tolvtonemetode”.

Uden for matematikken kan hans interesser sammenfattes i ordene: Rejser, litteratur og film. Specielt indenfor sidstnævnte har han en næsten encyklopædisk viden om filmhistorie. Disse interesser kan være Jørn til ekstra fornøjelse i det kommende otium!

/ Chr. U Jensen


Professor emeritus Jørn Børling Olssons nye kontor er 04.0.18.