16. september 2014

Fratrædelsesforelæsning ved professor Christian Berg

Emeritus

Professor Christian Berg holder fratrædelsesforelæsning på Institut for Matematiske Fag den 26. september 2014 under overskriften "Min matematiske rejse". Christian fortsætter som professor emeritus på instituttet.

Der bliver tale om en dobbelt fratrædelsesforelæsning, der indledes af professor Jørn Børling Olsson kl. 14:15. Christian Berg får ordet kl 15:00. Begge forelæsninger afholdes i auditorium 4, HCØ (Universitetsparken 5, 2100 København Ø).

Fra 15:45 til 17:00 er alle inviteret til en fælles reception i frokoststuen på 4. sal af matematikbygningen (bygning E).

Professor Henrik Laurberg Pedersen siger om sin kollega:

Professor Christian Berg”Christian har igennem mange år arbejdet inden for potentialteori, som omfatter studiet af harmoniske funktioner. I de senere år har han særligt interesseret sig for ortogonale polynomier. Disse er, kort forklaret, polynomier med en særlig geometrisk struktur der gør, at man kan tale om at nogle polynomier står vinkelret på andre. Tæt forbundet med ortogonale polynomier er sandsynlighedsmål og deres momenter.

Et andet af Christians interesseområder er specielle funktioner. Disse er funktioner, der er mere avancerede end de elementære funktioner som fx de trigonometriske funktioner - og nu kommer det centrale - som typisk optræder i andre områder af matematikken, eller for den sags skyld i statistik eller fysik. Dybdegående kendskab til disse funktioner er ofte afgørende for løsning af problemer inden for andre matematiske discipliner.

Christian har igennem en årrække været blandt de førende inden for disse områder, og han har tiltrukket støtte fra forskningsråd, og har markeret Danmark internationalt, ikke mindst med værtsskabet for den centrale konference inden for ortogonale polynomier og specielle funktioner i 2003 og senest med et internationalt symposium i Videnskabernes Selskab med fokus på anvendelse af komplekse metoder i 2012.

Kollegaer og studerende har igennem mange år kunnet glæde sig over en opfindsom, grundig, pålidelig og venlig samarbejdspartner, mentor og underviser.”Christian Berg er uddannet fra Næstved Gymnasium 1963 og studerede matematik ved Københavns Universitet. Han blev cand.scient. i 1968, lic.scient. (ph.d.) i 1971, og dr. phil. i 1976. Christian modtog KU’s guldmedalje i 1969 for en afhandling om potentialteori.

Han blev adjunkt ved Københavns Universitet i 1971, lektor i 1972 og professor i 1978. Christian havde flere forskningsophold i udlandet, bl.a. i USA, Frankrig, Sverige, Spanien og Polen.

Han blev medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1982, vicepræsident 1999-2005. Medlem af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (SNF) 1985-1992. Formand for Dansk Matematisk Forening 1994-98. Medlem af redaktionen af Journal of Theoretical Probability (1988-1999) og Expositiones Mathematicae siden 1993. Medlem af advisory board for Arab Journal of Mathematical Sciences siden 1995.

Blandt hans administrative opgaver på instituttet har været medlem af Studienævnet 1972-1974, medlem af Bestyrelsen 1977-1984, 1993-1995, formand 1996-1997. Samt leder af det daværende Institut for Matematiske Fag 1997-2002.

Christian Berg har indtil videre udgivet omkring 110 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter, primært om potentialteori, harmonisk analyse og moment problemer.

Professor emeritus Christian Berg træffes i sit nye kontor 04.0.16.