6. april 2017

Helene Rytgaard modtager DMFs Specialepris 2016

Pris

Dansk Matematisk Forenings specialepris på 15.000 kr. overrækkes fredag den 2. juni 2017 til Helene Rytgaard ved et arrangement på HCØ.

Helene Rytgaard

Helene Rytgaard

”Det er med største fornøjelse, at jeg hermed på vegne af Dansk Matematisk Forening kan meddele, at Helene Rytgaards speciale er kåret som vinder af DMF-specialeprisen 2016,” skriver DMF’s formand Steen Thorbjørnsen.

Specialet, der gjorde Helene til cand.scient., Statistical Models for Robust Spline Smoothing, er af Dansk Matematisk Forening (DMF) vurderet til at være det bedste matematikspeciale afleveret i 2016. Specialevejleder har været Lars Lau Raket mens Bo Markussen har været medvejleder.

Et enigt bedømmelsesudvalg med Professor Vagn Lundsgaard Hansen i spidsen har indstillet specialet med følgende beskrivelse og motivation:

”I sit speciale præsenterer Helene Charlotte Rytgaard en ny matematisk ramme for statistiske modeller for kurvedata, hvor en eller flere modelparametre er elementer i funktionsrum. Litteraturen om sådanne funktionelle data er domineret af heuristiske metoder, og de få kilder, der både er matematisk stringente og beskriver problemerne konsistent i matematisk statistisk forstand, er svært tilgængelige.

Inden for en klassisk matematisk statistisk ramme, udnytter Rytgaard på en elegant og naturlig måde de nyeste funktionalanalytiske metoder i teorien for differentialligninger i Hilbert rum og Sobolev rum, herunder teorien om reproducerende kerne. De opnåede teoretiske resultater udmønter hun i effektive algoritmer, som bliver implementeret og anvendt i konkrete dataanalyser.

Specialet rummer flere originale bidrag, fx en beskrivelse af spline-problemet i en statistisk ramme, der eksplicit tillader modellering af randbetingelser og giver en langt større fleksibilitet i modelleringen af data end den klassiske tilgang.”

Helene, der i dag er ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Sektionen for Biostatistik, får overrakt sin pris (og 15.000 kr.) ved et arrangement den 2. juni 2017.

Fra 15:00 til 16:00 holder hun sammen med sin specialevejleder, Lars Lau Raket, foredrag om specialet og dets emnekreds i HC Ørsted Instituttets Auditorium 6, Universitetsparken 5, 2100 København. 

Efter foredragene er DMF vært ved en reception, der finder sted foran Auditorium 1. Denne del af arrangementet forventes at starte omkring kl. 16:15 og slutte omkring kl. 17:30.

Edlund A/S fungerer som sponsor for Specialeprisen.