12. oktober 2021

Susanne Ditlevsen vicepræsident for Videnskabernes Selskab

Udnævnelse

Susanne Ditlevsen er blevet valgt som vicepræsident for det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og klasseformand i den Naturvidenskabelige klasse.

Susanne Ditlevsen
Professor Susanne Ditlevsen

Selskabet virker for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse. Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet.

"Det er en stor ære at blive valgt", siger Susanne, der hun håber hun kan bidrage til Selskabets vigtige arbejde med at bibringe tværvidenskabelige vinkler på samfundets store udfordringer, såsom klimakrisen eller corona-epidemien. Hun vil desuden støtte op om det store formidlingsarbejde, hvor alle får mulighed for at stifte bekendtskab med grundforskning. 

​Læs mere om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab​

Videnskabernes Selskab