28. november 2013

Nyt center for computerbaseret matematikundervisning

Udviklingsprojekt

Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU) danner rammen om et nyt spændende forsknings– og udviklingsprojekt for matematiklærere i gymnasiet.

Niels Grønbæk

Centerleder Niels Grønbæk fra Institut for Matematiske Fag fortæller, at projektet er en åben invitation til at være med til at udforske forholdet mellem avancerede computerprogrammer og matematiklæring i gymnasiet.

Centret vil tilbyde en form for aktionsforskning, som i visse henseender er ny på den danske scene. Det består af følgende hovedelementer:

  • En avanceret individuel efteruddannelse af matematiklærere, der selv beslutter sig for et tema, de vil udvikle og afprøve med computere i undervisningen.
  • Vejledning og inspiration fra centrets coaches vedrørende alle aspekter af forløbene – matematikfaglige, didaktiske og computermæssige.
  • Systematisk erfaringsopsamling og vidensdeling.

Centrets fokus er på computerprogrammet Maple, der i dag anvendes på mange gymnasieskoler, og som bruges i den introducerende matematik på videregående uddannelser såvel som i erhvervslivet.

Men det er ikke computerprogrammet som sådan, eller hvordan eleverne håndterer det, der primært er i spil. Det drejer sig derimod om det matematikindhold, der læres eller formidles, understreger Niels Grønbæk på CMU’s hjemmeside.

Læs mere på centrets hjemmeside

Gymnasieklasse undervises i Mable

Gymnasieklasse undervises i Maple