12. september 2013

Campusdage med navneleg og studieintro

Studiestart

Yo ho! En håndfuld pirater styrer med sikker hånd hver sin gruppe af nye studerende rundt til forskellige aktiviteter på Nørre Campus. Sidste uge i august stod den på Campusdage, og det vrimlede med udklædte rusvejledere, instruktorer og tutorer, der sørgede for, at de nye studerende fik en god studiestart.

Rus-vejlederne fra Matematik

”Det er helt centralt at få de nye studerende til at danne sociale relationer. For sidder man alene med den slags matematik, som vi arbejder med her på uddannelserne, så går man død i det,” udtaler tutor Jenny Overgaard til Uniavisen. Jenny var en af årets rusvejledere på Matematik-økonomi og Forsikringsmatematik.

Derfor handlede Campusdagene ikke kun om oplæg fra undervisere og studievejledere, men også om skattejagt i Universitetsparken, navnelege og bordfodboldturneringer.

I alt startede der 290 nye studerende på de matematiske fag i år. 180 på Matematik, 60 på Matematik-økonomi og 50 på Forsikringsmatematik. Adgangskvotienterne var henholdsvis 5,1 / 9,1 / 10,4.

”Her lærer i at føre et bevis. Det vil sige at undersøge alle muligheder. Den evne kan I bruge til mange ting - I skal nok blive eftertragtede”, sagde institutleder Erik Kjær Pedersen i sin velkomst.

Institutleder Erik Kjær Pedersen

Læs mere om Campusdagene m.m. på hjemmesiderne om studiestart.