29. august 2013

Fejring af Niels Bohr professorat

Reception

Torsdag den 29. august fejrede Institut for Matematiske Fag det Niels Bohr professorat, som de næste år skal åbne en ny forskningsfront i dansk matematik på det aritmetiske område.

Ib Madsen præsenterer Lars Hesselholts forskning

Ib Madsen præsenterer Hesselholts forskning

Reception i Matematisk Bibliotek

Reception i Matematisk Bibliotek

Med seks nye Niels Bohr professorer bidrager Danmarks Grundforskningsfond til internationaliseringen af danske forskningsmiljøer. Formålet med Niels Bohr programmet er at berige danske forskningsmiljøer med førsteklassesforskere fra udlandet. Det gælder fremragende udenlandske forskere, men programmet har også gjort det muligt at ”kalde” enestående danske forskere, der har valgt en karriere i udlandet, hjem.

Der er afsat i alt 167 mio. kr. til at støtte seks professorater, og Niels Bohr professorerne vil de næste fem år tilbringe mellem 50 og 100 procent af deres tid ved danske forskningsmiljøer.

Institut for Matematiske Fag har dermed fået mulighed for at trække professor Lars Hesselholt hjem fra Nagoya Universitetet i Japan. Lars er japansk gift og den første vesterlandske matematiker, som er blevet fastansat på professor-niveau i Japan.

Professor Lars HesselholtAritmetisk forskningsfront

Lars Hesselholt er oprindeligt uddannet i topologi - det område i matematikken, som udforsker symmetrier og deformationer – men er i dag en international topforsker i et andet område indenfor matematikken, det aritmetiske. Et område, der udforsker tallenes mysterier med geometriske metoder.

Aritmetisk geometri er et yderst vigtigt område i moderne matematisk forskning. Mens dette felt internationalt er både meget aktivt og velanseet, så er det i det store hele ikke repræsenteret ved danske universiteter. Det er derfor et af hovedformålene med Niels Bohr Professoratet at etablere aritmetisk geometri som et stærkt og aktivt forskningsområde ved Københavns Universitet.

Internationalt forskerteam

Med Niels Bohr professoratet følger 30 mio. kr. Bevillingen løber fra 1. april 2013 til 31. marts 2018. I projektet er afsat midler til, at flere personer kan tilknyttes professoratet. Foreløbig er følgende tilknyttet:

  • Ib Madsen, professor, tre år fra 1. januar 2014
  • Fabien Pazuki, lektor, fra 1. august 2014
  • Christopher Davis, postdoc, 1 år fra 1. juli 2013
  • Dustin Clausen, postdoc, 3 år fra 1. august 2013
  • Amalie Høgenhaven, ph.d.-studerende, 3 år fra 1. september 2013

Reception i biblioteket

Fejringen startede i Auditorium 4 kl. 10:15, hvor direktør Thomas Sinkjær fra Danmarks Grundforskningsfond indledte, efterfulgte af dekan John Renner Hansen. Institutleder Erik Kjær Pedersen vil fortalte om instituttets rammer for den kommende forskning, og endelig fortalte professor Ib Madsen om professoratets forskningsmål.

Kl. 12:00 fortsattes fejringen ved en reception i Matematisk Bibliotek, der er blevet renoveret og ombygget, med studiepladser for alle studerende i HCØ-komplekset. Den officielle åbning af det nye bibliotek markeredes sammen med receptionen.

Der blev serveret lidt at spise og drikke – det er formentlig første og sidste gang den slags var tilladt i biblioteket…

Hesselholt og co.

Fra venstre: Dekan John Renner Hansen, professor Lars Hesselholt. institutleder Erik Kjær Pedersen og Direktør Thomas Sinkjær fra Danmarks Grundforskningsfond.