22. maj 2013

Kostbarheder i frokoststuen

Bogsamling

Der er udsigt til århundreders lærdom, hvis man besøger frokoststuen på Institut for Matematiske Fag. Instituttets værdifulde bogsamling, der tidligere stod på matematikhistorikerens kontor, kan nu ses af alle i frokoststuen på 4. sal.

Bogskabets klenodierSamlingen indeholder mange spændende bøger fra 1600- og 1700-tallet. Enkelte er endog helt tilbage fra 1500-tallet. Den ældste er en udgave af Euklids Elementer fra 1546 (oprindeligt fra ca. 300 f.Kr.). Den er nu udstillet på den skrå hylde midt i skabet, hvor det er meningen, at der skal vises skiftende udstillinger af samlingens klenodier. 

For tiden er følgende bøger udstillet:

Euklids Elementer i en udgave fra 1546, der er slået op på den side, hvor Euklid beviser, at to kugler forholder sig til hinanden som kuberne på deres diametre.

Jesper Lützen med Opus Geometricum Quadraturae Circuli et Sectionum Coni Cirklens kvadratur...

Gregorius St. Vincentius Opus Geometricum Quadraturae Circuli et Sectionum Coni fra 1647. Den er opslået på dens flotte fronispice som er fuld af allegorier. Bl.a. ses det hvordan solen skinner gennem et kvadrat men kaster en cirkulær skygge (cirklens kvadratur). Arkimedes ses forklarende sin kendte sætning om at en cirkel er lige så stor som en retvinklet trekant med den ene katete lig med cirklens radius og den anden katete lig med cirklens omkreds. Bogen var et vigtigt bidrag til den begyndende infinitesimalregning.

Bernoullis Ars ConjectandiJacob Bernoullis Ars Conjectandi fra 1713 er den første større bog om sandsynlighedsregning og statistik. På grund af bogens 300 års fødselsdag er 2013 udråbt til Det Internationale Statistikår. Og den udstillede udgave er faktisk førsteudgaven. Den er slået op på beviset for store tals lov, som er et af de berømte ”nye” resultater i bogen.

Fermats Samlede Værker er udgivet af hans søn i 1679. Den er slået op på nogle af de breve, han vekslede med Pascal i 1654 om forskellige problemer angående hasardspil. Denne brevveksling anses ofte for den matematiske sandsynlighedsregnings start.

Planisphaereorum Universalium Theorica fra 1629. Den er fuld af flotte figurer.

Samlingen indeholder mange andre kendte værker, bl.a. flere udgaver af Newton’s Principia, men desværre ikke førsteudgaven. Til gengæld er der flere førsteudgaver af Eulers værker bl.a. hans berømte Introductio in Analysin Infinitorum fra 1748. Det er det første værk, hvor infinitesimalregning fremstilles som en teori om funktioner.

Panserglas til kostbarhederne

Bogsamlingen er efter sigende købt til instituttet i 1940’ne eller begyndelsen af 1950’ne af Svend Bundgaard medens han var ansat i København. Samlingen har nok tilhørt en matematiker, men det vides ikke hvem.

Bogskabet er et specialfremstillet sikkerhedsskab, som kan modstå forsøg på indbrud. Firmaet, som har fremstillet skabet, leverer også montre og skabe til mange museer, bl.a. nationalmuseet og universitetets museer. Skabet vejer 800 kg, så det er ikke så let at spadsere af med.

Matematikhistoriker Jesper Lützen åbner skabet

Hvis man har helt særlige grunde (besøg af dronningen, forskningsinteresse eller lignende) kan man få åbnet skabet. Henvendelse skal ske til Jesper Lützen. Det tager ca. 10 minutter at åbne skabet, så sig til i god tid.

Ved siden af bogskabet er udstillet Harald Bohrs sofagruppe fra hans kontor på universitetet. Værs’go at tage plads. Møblerne er lige ombetrukket.