12. august 2019

Bedre kønsfordeling på matematik-uddannelsen

velkommen

De natur- og biovidenskabelige uddannelser på KU har optaget 9 procent flere studerende end sidste år. KU har i snit en stigning på 6,6 procent. Stigningen på SCIENCE skyldes blandt andet de to nye bacheloruddannelser Datalogi-økonomi og Machine Learning og datavidenskab. Begge uddannelser har fuldt optag.

Institut for Matematiske Fag

De tre matematiske bacheloruddannelser lukker stort set samme antal studerende ind i år; Forsikringsmatematik udvider med 7 pladser, Matematik-økonomi med 2, mens Matematik har optaget 6 færre studerende end sidste år.

Den helt nye uddannelse Machine Learning og datavidenskab, hvor institutterne for datalog og matematik samarbejder om undervisningen, har optaget 63 studerende.

Adgangskvotienten til Forsikringsmatematik har endnu en gang fået nøk opad. Fra 11,3 sidste år til 11,5 i år. Det er KU’s næsthøjeste adgangskvotient og den femtehøjeste på landsplan. Kvotienten for Matematik-økonomi er uforandret 9,8. Matematikuddannelsen (der sidste år krævede 8,7) har optaget alle, der klarer KU’s generelle krav om et snit på mindst 6.

Kønsfordelingen på de matematiske uddannelser ser således ud (i forhold til sidste år):

Optag 2019

 Kvinder

 Mænd

 Antal optagne

Forsikringsmatematik

24  (+1)

44 (+6)

68 (+7)

Matematik

62 (+11)

87 (-17)

149 (-6)

Matematik-økonomi

19 (-10)

55 (+12)

74 (+2)

Machine Learning og datavidenskab

9

54

63

Matematikuddannelsen kan således fremvise en sjældent set balance mellem kønnene, da færre mænd har søgt, mens årgangen har optaget flere kvinder end nogensinde.

Vi glæder os til at byde velkommen til årets nye studerende.