6. juni 2016

Asger Kjærulff Jensen, ph.d.-studerende

Nyansat

Asger Kjærulff Jensen har været ansat som ph.d.-studerende ved MATH siden 1. maj 2016. Asger vil slutte sig til Quantum Information Group under Matthias Christandl.

Asger Kjærulff Jensen Emnet for Asgers forskning ikke er blevet endeligt fastlagt endnu, men han regner med det vil blive omkring ”tensor ranks and its connection with both multiparticle entanglement and efficient algorithms for matrix multiplication.”

Asger tog sin bachelor- og kandidatgrad her på MATH. Emnet for hans speciale var ”Semiprojectivity of graph-algebras”, vejledt af Søren Eilers.

Asger kan findes i kontor 04.3.20.