27. marts 2013

Nyt Laboratorium for Anvendt Statistik

Nyt laboratorium

Alle SCIENCE-forskere og studerende kan få råd om statistiske spørgsmål fra det nye Laboratorium for Anvendt Statistik. Laboratoriet udbyder desuden ph.d.-kurser og workshops i anvendt statistik.

Laboratoriets overordnede formål er at styrke kvaliteten af statistiske analyser i forskningen på SCIENCE. Laboratoriets medarbejdere indgår i projekter, der involverer større dataanalyser eller statistisk metodeudvikling.

Laboratoriet tilbyder en bred vifte af samarbejdsmuligheder, fra få timers rådgivning, over velafgrænsede dataanalyser, til store fælles forskningsprojekter. Alle interesserede forskere kan henvende sig for at få en indledende snak om et eventuelt samarbejde.

Statistik-konsultationStuderende tilbydes 20 minutters konsultation med en erfaren statistiker på Nørre Campus eller Frederiksberg Campus. Du kan booke en tid og møde frem med dit statistikproblem, fx relateret til bachelorprojekt eller speciale. Du kan også møde op i timen med de åbne konsultationer, uden reservation. Læs mere og book en tid på laboratoriets hjemmeside. 

Ph.d.-studerende kan benytte alle laboratoriets tilbud.

Laboratoriets aktiviteter er en naturlig fortsættelse af lignende tilbud på det tidligere LIFE, hvor ansatte og studerende i mange år har nydt godt af sparring med dygtige statistikere. Nu kommer det alle på SCIENCE til gavn.

Laboratoriet er forankret på Institut for Matematiske Fag med Helle Sørensen (professor mso) som leder. Fem erfarne forskere og undervisere er pt. tilknyttet laboratoriet.

Læs mere på statlab.math.ku.dk