16. juli 2012

Stor vækst i ansøgninger

Fredag d. 13. juli blev årets ansøgertal offentliggjort, og det bød på en glædelig nyhed for instituttet, for antallet af 1. prioritetsansøgere ser i år således ud:

Matematik 146
Forsikringsmatematik 145
Matematik-Økonomi 103

Det betyder, at vi efter alt at dømme kan forvente fuldt optag på alle tre uddannelser. Den voldsomme stigning i ansøgninger ses bedst i et historisk perspektiv, hvor man på nedenstående graf kan se udviklingen for det samlede ansøgningstal (1. prioritet) for alle tre uddannelser fra 2004 til 2012.
Graf

Vi kan således glæde os til at få huset fuldt af nye engagerede studerende allerede fra uge 35, hvor de to grupper af ambassadører (rusvejledere, red.) vil tage godt i mod dem. Forberedelserne er i fuld gang og ambassadørerne lægger et stort arbejde for at lave en forrygende studiestart, hvor de nye studerende bliver præsenteret for forelæsere, studieleder, ældre studerende og hinanden.