3. april 2014

Adam Lund, ph.d.-studerende

Adam Lund startede som ph.d.-studerende på Institut for Matematiske Fag i juli sidste år. Han arbejder sammen med forskningsgruppen Statistik og Sandsynlighedsregning og er tilknyttet “The Dynamical Systems Interdisciplinary Network”, der involverer syv hold forskere fra Københavns Universitet.

Hovedoverskriften på Adams projekt er “Spatio-temporal modeling of neuron fields”. Hans vejleder er Niels Richard Hansen, Institut for Matematiske Fag samt bivejleder Per Ebbe Roland, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi.

Adam har en bachelorgrad fra Københavns Universitet 2008, en kandidatgrad (M.Sc.) fra Columbia University, New York 2010, og endnu en M.Sc. fra Københavns Universitet, 2012.

Hans forskningsinteresser er højdimensional statistik, computational statistics, dynamiske sandsynlighedsteoretiske modeller, stokastiske differentialligninger og stokastiske processer.

Adams kontor er 04.3.28.