8. august 2014

Anders Christian Jensen, postdoc

Postdoc

Anders Christian Jensen er ansat fra den 1. juli 2014 som postdoc ved Laboratorium for Anvendt Statistik under Institut for Matematiske Fag.

Anders Christian JensenAnders modtog sin PhD-grad i statistik i juni 2014 ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet.

Anders's forsking omhandler inferens for flerdimensionale stokastiske processer, med fokus på parameter identifikation og estimation for delvist observerede processer. Dette inkluderer udvikling og implementering af computerintensive MCMC metoder.

Anders' kontor er 04.3.25