Topologi

Velkommen til forskergruppen i Topologi. Topologi er studiet af multidimensionale former, som for eksempel kurver og flader.

For information om hvilke kurser topologigruppen normalt udbyder, og anden information for potentielle studerende, klik her.

Her er der nogle presseartikler omkring vores gruppe: EURYI, FIST, SøndagsavisenScient.

Læs mere om forskergruppen på den engelske version af disse sider.