Algebra og Talteori

Forskergruppen 'Algebra og talteori' beskæftiger sig med et bredt udsnit af moderne algebra og talteori.

Læs mere på den engelske version af hjemmesiden.