Geometrisk Analyse og Matematisk Fysik – Københavns Universitet

Institut for Matematiske Fag > Forskning > Geometrisk Analyse og ...

Sektion for

Geometrisk Analyse og Matematisk Fysik

Sektionens hovedforskningsområder er:

 • Analyse på mangfoldigheder og symmetriske rum (Colding, Grubb, Schlichtkrull, Møller)
 • Analytisk talteori, zeta funktioner (Risager)
 • Approximationsteori (Laurberg Pedersen)
 • Curvature flow (Colding, Møller)
 • Ergodeteori for differentiable dynamiske systemer 
 • Harmonisk analyse og repræsentations teori for Lie grupper (Jakobsen, Schlichtkrull)
 • Kommutative Banach algebraer og funktionsrum (Vils Pedersen)
 • Kompleks analyse og specielle functioner (Berg, Christiansen, Laurberg Pedersen)
 • Kvante informationsteori (Christandl, Mancinska)
 • Kvantegrupper (Jakobsen)
 • Mange-legeme kvantefysik (Solovej)
 • Matematikkens historie (Lützen)
 • Ortogonale polynomier og momentproblemer (Berg, Laurberg Pedersen)
 • Partielle differentialligninger (Colding, Durhuus, Grubb, Hugger, Schlichtkrull, Solovej)
 • Statistisk mekanik (Durhuus, Solovej)
 • Spektrale invarianter på mangfoldigheder (Grubb, Møller)
 • Spektral teori for partielle differentialoperatorer (Grubb, Solovej)
 • Stokastisk geometri og kvantegravitation (Durhuus)

Sektionens medlemmer deltager i rammebevillinger støttet af Forskningsrådet for natur og univers.

Læs mere på sektionens engelske hjemmeside