Program - Mød MATH på KU

Matematikfaglig Festival for gymnasielærere

Ændringer i programmet kan forekomme.

Onsdag d. 14/11 - Fællesforedrag i auditorium 4

12.00-13.00 Frokost
13.00-13.30 Velkomst: Institutleder Michael Sørensen (MATH, Københavns Universitet)
13.30-14.30

Fællesforedrag: Reidun Twarock (Departments of Mathematics and Biology, University of York)

Viruses under the mathematical microscope: An opportunity to demonstrate the impact of mathematics in biology in the classroom environment

14.30-15.00 Pause
15.00-16.00

Auditorium 2:
Rune Johansen (Ørsted A/S)
På opdagelse i det matematiske laboratorium - En introduktion til eksperimentel matematik

Auditorium 4: 
Niels Martin Møller (MATH, KU)
Geometri og energi i fysik:
Abstrakte idéer i dagligdags fænomener

Auditorium 5:

Per B. Brockhoff (DTU Compute)
Data science i gymnasiet - a 21st century skill?

16.00-17.00 Pause
17.00-18.00 Fællesforedrag: Vicky Neale (Mathematical Institute, University of Oxford)
Closing the Gap: the quest to understand prime numbers
18.00-20.00 Pause & Middag
20.00-21.30 Fællesforedrag: Lisbeth Fajstrup (Institut for Matematiske Fag, AAU)
Fra brøkregning til kvaternioner - og en ekstra gimbal til jul
21.30-23.00 Samvær med kolleger

Torsdag d. 15/11 - Fællesforedrag i auditorium 4

9.00-10.00 Fællesforedrag: Michael Lumholt (TICRA, København)
Matematikken former morgendagens satellitter
10.00-10.30 Pause
10.30-11.30

Aud 4: 
Niels Lauritzen (Institut for Matematiske Fag, AU)
Kryptovalutaer og blockchain
- sætter matematikken bankerne ud af spillet?

Aud 5: 
Britta Jessen (Institut for Naturfagenes Didaktik, KU)

Undersøgelsesbaseret matematikundervisning – hvorfor og hvordan?

Aud 6: 
Søren Eilers (MATH, KU)

Sinclair Scientific - historiens mest upræcise lommeregner

11.30-13.30 Pause & frokost
13.30-14.30 Fællesforedrag: Hugh Burkhardt (Shell Centre, University of Nottingham)
Design, Development and the Systemic Improvement of Practice
14.30-15.00 Pause
15.00-16.00

Matematiklærerforeningens generalforsamling

16.00-16.30 Pause
16.30-17.30 Fællesforedrag: Steffen Lauritzen (MATH, KU)
Nattens dronning eller dødens engel - Statistik i retssalen
17.30-19.00 Fri leg og omklædning 
19.00-? Festmiddag, underholdning

Fredag d. 16/11 -  Fællesforedrag i auditorium 1

9.00-10.00

Aud 1:

Jesper Lützen (MATH, KU)
Valg og velfærd: Arrows umulighedssætning og dens historie

Aud 3: 
Henrik Krag Sørensen/
Mikkel Willum (Institut for Naturfagenes Didaktik, KU)
Beskidte tal: Ansvar for matematik

Aud 4:
Ole Winther (BIO KU & DTU Compute)
Maskinlæring - Sådan laves AI

10.00-10.30 Pause
10.30-11.30 Fællesforedrag: Rolf Poulsen (MATH, KU)
Ska’ vi vædde?
11.30-12.00 Afslutning
12.00-13.00 Frokost og hjemrejse