Mød MATH på KU

Mød MATH på KU - 2014

Rapport fra konferencen 12. til 14. november 2014 


Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet (MATH, KU) arrangerede i 
samarbejde med Matematiklærerforeningen og Undervisningsministeriet en 3-dages konference for gymnasiets matematiklærere i november 2014.

Konferencen bød på præsentationer af internationale kapaciteter fra udlandet og herhjemme inden for et bredt spektrum af emner om didaktiske, matematikfaglige og anvendelsesorienterede aspekter.

Formålet var at levere matematikvitaminer til inspiration og perspektivering af matematikfaget i den daglige undervisning. Samt at give lejlighed til fagligt og socialt samvær med kolleger fra nær og fjern og på tværs af deltagernes respektive institutioner.

> Program 
> Oplægsholdere (og deres præsentationer)