Jamaal Ahmad
Jamaal Ahmad

Ph.d.-studerende

Mine primære forskningsinteresser ligger indenfor modellering, estimation og markedskonsistent værdifastsættelse i livsforsikring og pension. Mit ph.d.-projekt vil have et stærkt fokus på sammenspillet mellem metoder indenfor anvendt sandsynlighedsregning og klassisk forsikringsmatematik som bl.a. opstår når man løser en række problemer i livsforsikring og pension. 

Mine vejledere er Professor Mogens Bladt og Professor Mogens Steffensen. 

 

Primære forskningsområder

Anvendt sandsynlighedsregning og livforsikringsmatematik.   

Aktuel forskning

Fremregningsmodeller i livsforsikring baseret på simulation; matrix orienteret tilgang til livsforskringsmodeller; fasetype fordelinger og dets anvendelser i forsikring.   

ID: 147260911