Frederik Ravn Klausen

Frederik Ravn Klausen

Ph.d.-studerende

Jeg er PhD-studerende i matematisk fysik. Mit projekt handler om at studerede åbne kvantesystemer med uorden. Det er vejledt af Albert Werner. 

ID: 142239908