Rune Christiansen

Rune Christiansen

Postdoc

Mit PhD projekt omhandler metodeudvikling til læring af kausale strukturer. Givet data fra forskellige "omgivelser" (f.eks. forskellige ekspirementer, eller rumlige / tidslige domæner), stabiliteten af kausale afhængigheder kan udnyttes til at drage inferens om den underliggende (ukendte) kausale graf. Mit projekt beskæftiger sig især med situationer, hvor relevante dele af det kausale system er uobservbare. 

Vejleder: Jonas Peters

Primære forskningsområder

Kausal inferens, invarians, regressions analyse, informationsteori, hidden Markov models

ID: 143227762