Nicholas Gauguin Houghton-Larsen

Nicholas Gauguin Houghton-Larsen

Ph.d. stipendiat

Aug 2017 -  : Ph.d.-studerende på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet. Mit projekt vejledes ved prof. Matthias Christandl. 

Aug 2014 - Maj 2017: Kandidatstuderende på matematikuddannelsen ved Københavns Universitet. Mit speciale med titlen Cirelson Bounds, Rigidity and Robustness of Non-Local Games blev vejledt ved prof. Matthias Christandl. 

Aug 2011 - Juni 2014: Bachelorstuderende på matematikuddannelsen ved Københavns Universitet. Mit bachelorprojekt med titlen Reproducing Kernel Hilbert Spaces blev vejledt ved prof. Niels Richard Hansen.

ID: 135821172