Hjemmeside for Kurset 4AN

Kursusbeskrivelse for

Matematik 4AN, Spektralteori

Kursusnavn: Matematik 4AN, Spektralteori
ECTS-Kursusnavn: Mathematics 4AN, Spectral Theory
Punkter: 4
ECTS-Punkter: 10
Udbydes af: Matematisk Afdeling
Kontaktpersoner: Jan Philip Solovej, tlf. 35 32 07 53, rum E213, e-mail: solovej@math.ku.dk
Skemaoplysninger: FORELÆSNINGER: Mandag og onsdag kl. 9-11 i aud. 10
Undervisnings Periode : 30. august - 17. december 1999
Lærebøger: E.B. Davies, Spectral Theory and Differential Operators.
Pensum: Eksamensform: Løbende afleveringsopgaver.
  1. Afleverings opgave. Dato for aflevering: oktober 4. Opgaver: Davies 1.1 - 1.8 (men kun første halvdel af 1.6)
  2. Afleverings opgave. Dato for aflevering: november 1. Opgaver: Davies 2.4, 2.7, 2.14
  3. Afleverings opgave. Afleveres inden kursets afslutning. Opgaver: Davies: 3.6, 3.7, 3.9 (præcisering Dom (H)={f i L2| Hf i L2 i svag forstand}), 4.3, 4.6, 4.9
    Ekstra opgave: Lad Q(f) være den kvadratiske form givet i (4.4.4) med a=0 og b=1, men med domæne D=C1([0,1]).
    • Vis at Q er afsluttelig.
    • Vis at den tilhørende selvadjungerede operator er Neumann operatoren HN.


Jan Philip Solovej
Last modified: Thu Dec 9 10:09:27 MET 1999