ARKIVET INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Arkivets hjemmeside
Samlingsoversigt

Dansk Matematisk Forenings arkiv

Nøgleord, dvs. emner m.m. der har relevans til materialet:
"Parentesen", Matematisk Tidsskrift, Normat, Mathematica Scandinavica, skandinaviske kongresser, Jakob Nielsens samlede værker.


Overordnet beskrivelse af samlingen

Kort beskrivelse:
Denne samling er Dansk Matematisk Forenings foreningsarkiv. Den består af foreningens regnskaber og tilhørende bilag, foreningens korrespondance, medlemsblade og meddelelser udsendt til medlemmerne, regnskab, medlemslister, vedtægter og materiale fra bestyrelsesarbejdet. Desuden er der materiale fra forskellige ting, foreningen har været involveret i, som udgivelse af publikationer, afholdelse af landsmøder og kongresser m.m. Det betyder bl.a. at der er omfattende materiale i forbindelse med de tidsskrifter, som foreningen har været involveret i udgivelsen af: Matematisk Tidsskrift, Nordisk Matematisk Tidsskrift (Normat) og Mathematica Scandinavia. Materialet er fra perioden 1894-1990, dog med Mat-Nyt helt frem til 1998, og hovedparten er på dansk eller engelsk.

Omfang:
Samlingen omfatter 48 arkivkasser og en kartoteksæske.

Overdragelse:
En del af materialet befandt sig i matematisk biblioteks kælder i E-bygningen på H. C. Ørsted Instituttet i efteråret 1996, mens en anden del var adskilt og placeret i arkivlokalet i kælderen Jagtvej 155D. Dette blev i marts 1998 suppleret med materiale afleveret af den afgående formand Christian Berg, som afleverede alt foreningsmateriale fra før 1990 til arkivet, mens resten blev overdraget til den nye formand. Fremover overdrages foreningens arkivmateriale til arkivet ved formandsskift (typisk hvert 4. år), således den nye formand opbevare materialet fra de to seneste formandsperioder og alt tidligere materiale placeres i arkivet. Følgende materiale blev afleveret af Christian Berg i marts 1998: "Bestyrelsesarkiv 1982-86" (box 24), "Diverse korrespondance og materiale 1986-90" (box 26), "Dansk Matematisk Forening (kassebog 1973-86)" (box 17).

Klausuler:
Ingen.

Copyright:
Arkivet kan give tilladelse til citering fra materialet.

Registrant:
Denne registrant er udarbejdet af Kurt Ramskov, den 25. juni 1998.

Placering:
Rullereol R3 og R4, kælderrummet, Jagtvej. Arkivmateriale fra 1990 og fremad (bl.a. Mat-Nyt) som endnu ikke er inddraget i samlingen placeres på hylde 3, rullereol R26 samme sted.Kort om foreningens historie

Matematisk Forening blev stiftet i 1873 og fik først navnet Dansk Matematisk Forening i 1952 i forbindelse med påbegyndelsen af et nærmere samarbejde med de øvrige nordiske matematiske foreninger om udgivelse af tidsskrifter.

Foreningens første arkiv, som var placeret i en kasse i en kælderrestauration i København, forsvandt på et tidspunkt i 1890'erne, hvilket er grunden til at der kun er arkivmateriale i samlingen fra 1894 og først rigtig dækkende materiale fra 1905.Indholdsoversigt over samlingen

Mange forskellige arkiveringsprincipper har været benyttet af de forskellige bestyrelser, hvilket betyder, at materialet fra forskellige perioder ikke er sorteret på samme måde. I den grove registrant nedenfor er materialet først sorteret efter emner og derefter nogenlunde kronologisk indenfor hvert emne.

Nedenfor er først angivet en overordnet indholdsoversigt over de emner, som samlingen er opdelt i. Ved at følge henvisningerne (links) kan man få nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte kasser, dvs. hvilke mapper, konvolutter eller materiale der er deri. I en del tilfælde er indholdet i de enkelte mapper o.l. også nærmere beskrevet.

En hel del af materialet vedrører udgivelsen af tidsskrifter. Meget af dette er placeret separat under emnet "tidsskrifter", men man skal være opmærksom på, at der også findes materiale vedrørende tidsskrifter spredt i det øvrige materiale.

Emne Box
Medlemmer, vedtægter, generalforsamlinger 1903-1990 1
Regnskaber og bilag 1894-1986 2-18
Korrespondance og bestyrelsessager 1898-1990 19-26
Tidsskrifter 26-36
Meddelelser og blade til medlemmerne 1905-1998 37-42
Skandinaviske kongresser 1911-1964 43
Jubilæer og festligheder 1898-1975 44-45
Landsmøder 1970 og 1981 46
Jakob Nielsens samlede værker 1980-1987 47
Diverse 48
Indholdsfortegnelse over de enkelte kasser

MEDLEMMER, VEDTÆGTER, GENERALFORSAMLINGER 1903-1990

Box 1
Mappe: Medlemslister [1905-1990]
Mappe: Vedtægter [1911, 1918, 1952]
Mappe: Beretninger for 1903-15
Mathematisk Forening. Protokol for generalforsamlinger og møder 1911-18
Mathematisk Forening. Protokol for bestyrelsesmøder 1910-16


REGNSKABER OG BILAG 1894-1986

Box 2
Mappe: Gamle Regnskaber for Matematisk Forening [1894-1917]
Mappe: Bilag til regnskabet for 1905-06, 1906-07, 1907-08, 1908-09
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1909-10
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1910-11
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1911-12
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1912-13
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1913-14
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1914-15
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1915-16
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1916-17

Box 3
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1917-18
Konvolut: Bilag til regnskabet for anden del af 1918
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1919
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1920
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1921
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1922
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1923
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1924

Box 4
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1925
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1926
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1927
Mappe: Regnskab og bilag for 1928

Box 5
Mappe: Bilag til regnskabet for 1929
Mappe: Regnskab og bilag for 1930

Box 6
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1931
Konvolut: Regnskab og bilag for 1932
Konvolut: Regnskab og bilag for 1933

Box 7
Konvolut: Regnskab og bilag for 1934
Konvolut: Regnskab og bilag for 1935
Konvolut: Regnskab og bilag for 1936

Box 8
Konvolut: Regnskab og bilag for 1937
Konvolut: Regnskab og bilag for 1938
Konvolut: Regnskab og bilag for 1939
Konvolut: Regnskab og bilag for 1940
Konvolut: Regnskab og bilag for 1941

Box 9
Konvolut: Regnskab og bilag for 1942
Konvolut: Regnskab og bilag for 1943
Konvolut: Regnskab og bilag for 1944
Konvolut: Regnskab og bilag for 1946
Konvolut: Regnskab og bilag for 1947

Box 10
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1948
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1949
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1950
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1951
Konvolut: Forskellige bilag fra 1950'erne

Box 11
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1963
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1964
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1965
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1966

Box 12
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1967
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1968
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1969

Box 13
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1970
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1971
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1972

Box 14
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1973
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1974

Box 15
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1975
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1976

Box 16
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1977
Konvolut: Bilag til regnskabet for 1978

Box 17
Mappe: Regnskaber og beretninger fra perioden 1977-85.
Regnskabsbog for Matematisk Forening 1936-1952 [mørkbrun, A5-bog]
Kassejournal, Matematisk Forening 1952-1972 [brunlig, stor folio]
Dansk Matematisk Forening (Kassebog 1973-1986) [folio format]
Kassebog for Matematisk Læseselskab 1912-1915 [sort, A5-bog]
Hovedbog, Matematisk Tidsskrift 1929-1939 [sort A5-bog]
Hovedbog, Matematisk Tidsskrift 1939-1947 [sort A5-bog]

Box 18
Kassejournal, Matematisk Tidsskrift 1928-1947 [brunlig A4-bog]
Kassejournal (Matematisk Tidsskrift) 1947-1954 [brunlig A4-bog]
Mappe: Regnskaber og budgetter for Dansk Matematisk Forening 1951-67, Mathematicia Scandinavica 1953-64, Nordisk Mat. Tidsskrift 1953-66.
Mappe: Kontokort over foreningens medlemmer 1934-47


KORRESPONDANCE OG BESTYRELSESSAGER 1898-1990

Box 19
Mappe: Matematisk Forening: Forskellige Arkivsager til 1923 [1898-1923]
Mappe: Korrespondance 1922-1940
Mappe: Korrespondance vedr. besøg 1931-1940
Mappe: Matematisk Tidsskrift, korrespondance 1931-1950

Box 20
Mappe: Korrespondance med enkeltpersoner 1943-1968
Mappe: Korrespondance med foredragsholdere 1944-1965
Mappe: Korrespondance med forlag, universiteter m.m. 1949-1968
Mappe: Korrespondance vedr. kongresser 1948-1964
Mappe: Korrespondance vedr. tidsskrifter 1945-1961

Box 21
Mappe: Ansøgninger til staten, Rask-Ørsted fondet, forsikringsselskaberne om bevillinger til foreningen, Math. Scand. og Normat 1943-1969.
Mappe: Ansøgninger om bevillinger til særlige formål (foredragsholdere, publikationer, osv.) 1950-1957
Konvolut: Korrespondance med AMS 1948-1950
Mappe: Korrespondance med American Mathematical Society 1950-1965
Mappe: Korrespondance vedr. fælles medlemslister 1954-1964
Mappe: Korrespondance med undervisningskommissionen 1955-1971
Mappe: Diverse materiale 1943-1968
Konvolut: Vedr. salg af bøger fra lektor Kierbos dødsbo 1952

Box 22
Mappe: Diverse korrespondance 1965-1968
Mappe: Diverse korrespondance 1966-1968
Mappe: Diverse korrespondance 1969-1971

Box 23
Mappe: Diverse korrespondance 1971
Mappe: Diverse korrespondance 1972-1973
Mappe: Bestyrelsen, diverse korrespondance m.m. 1974-1982

Box 24
Mappe: Konferencer, møder 1978-1982
Mappe: Forskellige sager 1978-1983
Mappe: Bestyrelsesarkiv 1982-1986

Box 25
Mappe: Kameludvalget 1981
Mappe: Forskellige sager 1985-1987
Mappe: Diverse korrespondance og materiale 1986-1987
Mappe: Møder og konferencer 1986-1988.

Box 26
Mappe: Diverse korrespondance og materiale 1986-1990 (boxen fortsættes)


TIDSSKRIFTER

Box 26 (fortsat)
Mappe: Korrespondance med danske privatpersoner og institutioner vedr. Matematisk Tidsskrift 1935-1953, A-L

Box 27
Mappe: Korrespondance med danske institutioner og privatpersoner vedr. Matematisk Tidsskrift 1935-1953, M-Ø
Mappe: Korrespondance med danske boghandlere vedr. Matematisk Tidsskrift 1947-1953, A-L
Mappe: Korrespondance med danske boghandlere vedr. Matematisk Tidsskrift 1947-1953, M-Ø

Box 28
Mappe: Korrespondance med udenlandske institutioner vedr. Matematisk Tidsskrift 1947-1953, A-L
Mappe: Korrespondance med udenlandske institutioner vedr. Matematisk Tidsskrift 1947-1953, M-Ø
Mappe: Korresp. og bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1954-1958

Box 29
Trykplader til figurer til Matematisk Tidsskrift 1934-35.

Box 30
Trykplader til figurer til Matematisk Tidsskrift 1935-36.

Box 31
Mappe: Bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1937 og 1938
Mappe: Bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1939 og 1940

Box 32
Mappe: Bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1941
Mappe: Bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1943

Box 33
Mappe: Bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1945
Mappe: Bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1946

Box 34
Mappe: Bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1947
Mappe: Bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1948
Mappe: Bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1949

Box 35
Mappe: Bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1950
Mappe: Bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1951-52
Mappe: Bilag vedr. Matematisk Tidsskrift 1952-53

Box 36
Mappe: Dokumenter vedrørende oprettelsen af Nordisk Matematisk Tidsskrift 1952-1953
Mappe: Korrespondance med abonnenter vedr. oprettelsen af Nordisk Matematisk Tidsskrift 1952-53
Mappe: Korrespondance og andet vedr. Normat 1978-1984
Mappe: Korrespondance og regnskab for Math. Scand. 1970-84
Konvolut: Originale aftale vedrørende Math. Scand., april 1952


MEDDELELSER OG BLADE TIL MEDLEMMERNE 1905-1998

Box 37
Mappe: Medlemsblad for Mathematisk Forening 1905-1917 m.m.
Mappe: Materiale udsendt til medlemmerne 1948-1961

Box 38
Mappe: Materiale udsendt til medlemmerne 1962-1974
Mappe: Materiale udsendt til medlemmerne 1969-1974

Box 39
Mat-Nyt Nr. 1 (1974) - Nr. 435 (1985).

Box 40
Mat-Nyt Nr. 436 (1985) - Nr. 680 (1991).

Box 41
Mat-Nyt Nr. 681 (1991) - Nr. 850 (1995).

Box 42
Mat-Nyt Nr. 851 (1995) - Nr. 950 (1998).


SKANDINAVISKE KONGRESSER 1911-1964

Box 43
Program for den skandinaviske Mathematikerkongres København 28-31 August 1911
Konvolut: Regnskab for den 6. skandinaviske matematikerkongres 1925
Mappe: Materiale vedrørende 6.-9. skandinaviske matematikerkongres
Regnskabsbog for den 10. skandinaviske Matematikerkongres i København 1946 [lille, sort]
Regnskabsbog for den 14. skandinaviske Matematikerkongres i København 1964 [lille, gulbrun]
Mappe: Den 14. skandinaviske matematikerkongres, København 1964


JUBILÆER OG FESTLIGHEDER 1898-1975

Box 44
Mappe: Matematisk Forenings 50-års jubilæum 1923
Matematisk Forenings gæstebog
Mappe: Nørlunds 70-års fødselsdag 1955
Mappe: Æresmedlemmer
Mappe: Tilmeldinger til festmøde 3. maj 1975.
Mappe: Forberedelsen af 100-års jubilæet
Mappe: Figurer fra Fr. Fabricius-Bjerres foredrag [ved 100-års jubilæet]

Box 45
Mappe: 100-års jubilæumsfesten i 1973
Konvolut: Manuskript til Dansk Matematisk Forening 1873-1973.
Mappe: Materiale vedr. fremstilling af Dansk Matematisk Forening 1873-1973


LANDSMØDER 1970 OG 1981

Box 46
Rapport fra landsmøde om matematikken i Danmark 20.-22. maj 1970 på Matematisk Institut, Aarhus Universitet, Maj 1971. [2 eksemplarer]
Rapport fra landsmødet om matematikken i Danmark 1981, I del. Dansk Matematisk Forening, København 1981.
Rapport fra landsmødet om matematikken i Danmark 1981, II del. Dansk Matematisk Forening, København 1981.
Mappe: Ansøgninger, regnskab og korrespondance vedr. landsmødet 1981


JAKOB NIELSENS SAMLEDE VÆRKER 1980-1987

Box 47
Mappe: Jakob Nielsen projekt 1980-87: Planlægning og planer for de samlede værker
Mappe: Jakob Nielsen projekt 1980-87: Ansøgninger til SNF og Carlsbergfondet.
Mappe: Jakob Nielsen projekt 1980-87: Korrespondance om copyright og med forlaget Birkhäuser.
Mappe: Jakob Nielsen projekt 1980-87: Diverse korrespondance


DIVERSE

Box 48
Mappe: Medlemslister over udenlandske matematikere
Mappe: Danske matematikere 1981-82
Mappe: Matematikkens fremtid i Danmark 1979-82
Mappe: Vinkeltredelere m.m.

Kartotekskasse
Kartotek over abonnenter på Matematisk Tidsskrift i grå kartotekskasse med påskriften Matematisk Tidsskrift forrest.Detaljeret indholdsbeskrivelse af dele af samlingen

Nedenfor er givet en mere detaljeret indholdsbeskrivelse af enkelte mapper, konvolutter m.v.

Box 1

Mappe: Medlemslister
En sort bog med medlemslister håndskrevet for hvert af årene 1905-1919 samt 1923. Der er trykte medlemslister for følgende år (antal eksemplarer er angivet i parentes): 1914, 1915, 1916, 1920, 1923 (3), 1925 Oktober (3), 1925 December, 1927, 1928, 1930 (2), 1931 (2), 1933 (5), 1935 (3), 1937, 1938 (2), 1940 (2), 1942 (3), 1945 (3), 1949 (5), 1952 (3), 1968 (4), 1972 (3), 1975 (3), 1980 (2), 1982, 1986 og 1990. I mange af listerne er der tilføjelser og rettelser. Listen fra 1949 indeholder også en medlemsfortegnelse over "Parentesen".

Mappe: Vedtægter
Foreningens vedtægter fra 1911, 1918 og 1952 i flere eksemplarer.

Mappe: Beretninger 1903-15
Håndskrevne beretninger for Matematisk Forening for de akademiske år 1903-04,..., 1914-15.
Box 2

Mappe: Gamle Regnskaber for Matematisk Forening [1894-1917]
Håndskrevne regnskabsopgørelser for Matematisk Forening for hvert af regnskabsårene 1894-95, 1895-96,..., 1916-17. I flere tilfælde er der også en kort beretning for året.Box 17

Mappe: Regnskaber og beretninger fra perioden 1977-85.
Regnskab 1977 & budget 1978, regnskab 1978 & budget 1979, regnskaber fra 1980, 1981, 1982, 1983, 1985 (fra Mat-Nyt), samt beretninger fra 1981, 1982, 1983 og 1985.Box 19

Mappe: Matematisk Forening: Forskellige Arkivsager til 1923 [1904-1923].
Indholdet er: foreningens korrespondance, sange, forskellige dokumenter og en medlemslister for "Matematisk Læseselskab". Usorteret.

Mappe: Korrespondance 1922-1940.
Usorteret korrespondance til/fra Matematisk Forening.

Mappe: Korrespondance vedr. besøg 1931-1940.
Korrespondance vedrørende følgende besøg er placeret i separate læg:
 • Paul Alexandroffs Besøg 1935-36
 • Professor Paul Levys Besøg 1933
 • Professor Julias Besøg 1932
 • Professor Carlemans Besøg 1931

Mappe: Matematisk Tidsskrift, korrespondance 1931-50.
Korrespondancen indeholder originale fotografier, som er blevet trykt i bladet, breve til redaktøren, løsninger til opgaver, indlæg til bladet m.m.Box 20

Mappe: Korrespondance med enkeltpersoner 1943-1968.
Denne består af korrespondance vedr. foreningens 75-års jubilæum, forskellige personers runde fødselsdage m.m.

Mappe: Korrespondance vedr. kongresser 1948-1964.
Denne er opdelt i to dele: korrespondance vedr. skandinaviske kongresser 1951-1964 og korrespondance vedr. internationale kongresser 1948-1962.

Mappe: Korrespondance vedr. tidsskrifter 1945-1964.
Korrespondancen er opdelt i tre emner:
 1. Vedr. Matematisk Tidsskrift 1945-46
 2. Vedr. Math. Scand. 1951-1959
 3. Vedr. Nordisk Matematisk Tidsskrift 1951-1961Box 21

Mappe: Korrespondance vedr. fælles medlemslister 1954-1964.
Det drejer sig om fremstillingen af fælles medlemslister for de nordiske matematiske foreninger.

Mappe: Diverse materiale 1945-1964.
Materialet var oprindelig samlet i samme ringbind, hvori det var opdelt efter følgende emner (som det stadig er sorteret i):
 1. Postgirokontoret 1962
 2. Medlemsfortegnelser: 1945, 1949, 1952, 1966, 1968; Svenska Matematikersamfundet 1958, samt samlet for alle de nordiske matematiske foreninger 1955, 1958, 1962.
 3. Aftalen vedr. Nordisk Matematisk Tidsskrift, bemærkninger hertil, samt foreningens vedtægter fra 1946.

Konvolut: Vedr. salg af bøger fra Kierbos dødsbo 1952.
Består af liste over bøger i dødsboet, som blev solgt til medlemmerne af foreningen og Matematiklærerforeningen. Bestillinger og kvitteringer inkluderet.Box 24

Mappe: Forskellige sager 1978-1983
Materiale vedrørende: European Mathematical Council 1978-83, Nationalkomiteen for matematik 1980-82, protest mod internering af polske matematikere 1982, Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd 1982 (regnskab for bevilling) og Massera Campaign 1981-82 (støtte til forfulgte matematikere).

Mappe: Bestyrelsesarkiv 1982-1986
Udover indkaldelse og korrespondance til bestyrelsen er der separate sagsmapper om: efteruddannelseskurser 1984 og 1985, ansøgninger til Assurandør-Societetet 1978-87, foreningens korrespondance 1982-85, og regnskaber 1982-86.Box 25

Mappe: Kameludvalget 1981
Indeholder Notat fra kameludvalget: forsker- og gymnasielærerrekrutteringen i matematik, Dansk Matematisk Forening, November 1981, samt diverse korrespondance og notater vedr. udvalgets arbejde.

Mappe: Forskellige sager 1985-1987
Materialet er opdelt efter emner i charteques på følgende måde: Gymnasiereformen 1985-86, Nordisk Sommerskole i differentialgeometri 1985, Harald Bohr Centenary Symposium 1986-87, og European Mathematical Council 1986.

Mappe: Diverse korrespondance og materiale 1986-1987
En usorteret samling af modtaget post og lignende.Box 26

Mappe: Diverse korrespondance og materiale 1986-1990
En usorteret samling af modtaget post, udkast til breve, notater til bestyrelsen og lignende.Box 36

Mappe: Korrespondance med abonnenter vedr. oprettelsen af Nordisk Matematisk Tidsskrift 1952-53.
Korrespondancen drejer sig om overgangen fra Matematisk Tidsskrift til Nordisk Matematisk Tidsskrift og den er opdelt i tre grupper i hver sin konvolut:
 • Danske private & institutioner (i alfabetisk orden er der følgende underkategorier: generelt, civilingeniører, aktuarer, ingeniørselskaber).
 • Svenske Institutioner.
 • Boghandlere (underopdelt i: Danske, Svenske, Norske, Finske, Hollands).

Mappe: Korrespondance og regnskaber for Math. Scand. 1970-1984.
Korrespondance fra bl.a. 1973, og regnskab fra 1970, 1972, 1980, 1981 og 1983.Box 37

Mappe: Medlemsblad for Mathematisk Forening 1905-1917 m.m.
To sæt af Medlemsblad for Mathematisk Forening. Det ene er komplet fra Nr. 1, 1. Aargang, 1905 til Nr. 2, 12. Aargang, 1917, mens det andet kun går til Nr. 7, 11. Aargang, 1916.
Desuden
Maanedsskrift for den elementære Mathematik Nr. 8-10, 2. Aargang, 1887. Dette er et egentlig udgivet tidsskrift som findes på biblioteket og på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek komplet med alle fire årgange 1886-89.

Mappe: Materiale udsendt til medlemmerne 1948-1961.
Kopi af indbydelser til foredrag, indkaldelse til møder og generalforsamlinger, udsendte regnskaber o.l.Box 38

Mappe: Materiale udsendt til medlemmerne 1962-1974.
Kopi af indbydelser til foredrag, indkaldelse til møder og generalforsamlinger, udsendte regnskaber o.l.

Mappe: Materiale udsendt til medlemmerne 1969-1974.
Kopi af indbydelser til foredrag, indkaldelse til møder og generalforsamlinger, udsendte regnskaber o.l. Overlapper noget folderen med materialet udsendt i perioden 1962-1974.Box 43

Mappe: Materiale vedrørende 6.-9. skandinaviske matematikerkongres
Indbydelser, programmer, korrespondance, deltagerlister m.m. fra disse kongresser.

Mappe: Den 14. skandinaviske matematikerkongres, København 1964
Bilag til regnskabet.Box 44

Mappe: Matematisk Forenings 50-års jubilæum 1923.
Lykønskningstelegrammer, bordplan og sang.

Matematisk Forenings gæstebog.
Foreningen af Matematiklærere ved Gymnasieskoler og Seminarier forærede foreningen denne ved 75-års jubilæet i 1948. Der er skrevet i den 1948-1969.

Mappe: Nørlunds 70-års fødselsdag 1955.
Deltagerliste, udnævnelse af Nørlund til æresmedlem, 2 sort/hvide fotografier fra festen, indbydelse og menuen.

Mappe: Æresmedlemmer.
Dokumenter, der udnævner hhv. Børge Jessen, Werner Fenchel og Fr. Fabricius-Bjerre til æresmedlemmer 6. oktober 1973, og Svend Bundgaard til æresmedlem 30. april 1982.

Mappe: Forberedelsen af 100-års jubilæet.
Korrespondance og materiale fra møder holdt som forberedelse til arrangementet.Box 45

Mappe: 100-års jubilæumsfesten i 1973.
Tilmeldinger, tilmeldingsliste, bordplan, sange, taler m.m., hvoraf nogle i flere eksemplarer.

Mappe: Materiale vedr. fremstilling af Dansk Matematisk Forening 1873-1973.
En fotokopi af hele værket, et eksemplar af værket med indlagt menu og sange, samt udkast og det originale fotoarbejde til forsiden.Box 47

Mappe: Jakob Nielsen projekt: Planlægning og planer for de samlede værker..
Hans J. Munkholms oplæg efter møder i Århus og København.
Note on progress made with the Jakob Nielsen project.
Bilag 1: Publikations- og citationsliste for Jakob Nielsen.
Bilag 2: Reviews af artikler af Jakob Nielsen.
Udkast til forordet til Jakob Nielsens samlede værker.
Udkast til plan for indholdet i Jakob Nielsens samlede værker.
Werner Fenchels nekrolog Jakob Nielsen in memoriam fra Acta mathematica.

Mappe: Jakob Nielsen projekt 1980-87: Diverse korrespondance..
Korrespondance med Heiner Zieschang 1980-83
Korrespondance med John Stillwell 1980-82
Diverse korrespondance og noter.Box 48

Mappe: Medlemslister over udenlandske matematikere.
Société mathématique de France, liste des membres au 30 juni 1953 og "Séance du 26 Juin 1912".
Mitgliederverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung nach dem Stand vom 1. Juli 1956.
Societates mathematicae scandinavicae 1962 (medlemsfortegnelser for de skandinaviske matematiske foreninger). 2 stk.
The London Mathematical Society: List of Members 1 October 1980.
Fotokopier medlemsfortegnelser for de matematiske foreninger i følgende lande fra 1981 eller 1982: Finland, Grækenland (2 stk), Schweiz (2 stk), Ungarn (2 stk), Norge (2 stk), Irland (3 stk), Sverige og Tyskland.

Mappe: Danske matematikere 1981-82.
4 eksemplarer af Danske matematikere 1981-82.
Udkast til listen over danske matematikere og korrespondance herom.

Mappe: Matematikkens fremtid i Danmark 1979-82.
Avisudklip, oplæg m.m. om matematikkens forhold og fremtid i Danmark.